Var det "igen" dommerens skyld du tabte?

Thomas har hjulpet 5 juniorlandshold og U20 landsholdet samt mange andre med det mentale aspekt, som han her vil løfte sløret lidt for.
Locked
friisnaes
Posts: 1
Joined: Sat Apr 10, 2010 2:17:35

Var det "igen" dommerens skyld du tabte?

Post by friisnaes » Wed Apr 06, 2011 3:13:40

God træning kræver kvalitet, kvalitet, kvalitet. Det kræver selvsagt også mængde, men det altafgørende for effekten af træning er, hvad man lægger i træningen. Kvaliteten af din træning afhænger af mange ting. Hvor bevidst er du om dine mål, mens du træner? Hvilke mål arbejder du efter, resultater eller konkrete evner, du ønsker at forbedre? Er træningen veltilrettelagt? osv.

Kvaliteten afhænger, for en stor del også af den måde, hvorpå du evaluerer dine præstationer og træningspas. Det er klassisk viden i idrætspsykologien, at en udøvers tanker om sine præstationer har stor betydning for hans videre motivation. Det er sjældent selve det at vinde eller tabe, der er afgørende for din motivation. Det handler i højere grad om hvordan du fortolker årsagen til dine præstationer.

Idrætspræstationer er meget komplekse. Det er ikke helt til at forklare hvorfor et hold vinder over et andet, eller hvorfor en udøver netop den dag er meget hurtig. Vi kan altså ikke nødvendigvis finde de endegyldige og sande årsager. Men vi mennesker har brug for at forstå og forklare. Derfor tyr vi tit til unøjagtige almenheder, når vi skal beskrive hvorfor det gik, som det gik. ”Vi havde ikke heldet på vores side” eller ”marginalerne var ikke med os”. Med andre ord, tillægger vi vores præstationer en årsag, uanset at vi ikke kan vide, om den er sand. Vores årsagstillæggelser er altså rent subjektive opfattelser.

Når vi tilskriver vores resultater en grund, vil denne grund ofte variere på to dimensioner, nemlig stabilitet (om årsagerne opfattes som stabile eller ustabile) og årsagsplacering (om årsagerne opfattes som indre eller ydre). Det giver 4 mulige årsagstillæggelser:

Indre årsagsplacering - ydre årsagsplacering
vs.
Stabil - ustabil

Indre/stabil
• Talent for sporten

Ydre/stabil
• Dårligt materiel
• Økonomiske problemer
• Træner

Indre/ustabil
• Anstrengelser
• Konkrete evner
• Forberedelse

Ydre/ustabil
• Held
• Vejret
• Dommer

Desværre har vi meget ofte tendens til at tilskrive vores præstationer ydre forhold ”vi tabte fordi dommeren var en idiot”, ”jeg var så uheldig, at…”.

Hvis du tænker sådan, kan du jo bare blive ved med at gøre, som du plejer, og så kommer der nok en dag, hvor vejret, heldet og dommeren arter sig. Den tankegang giver dig ikke energi til at træne hårdere og yde en større indsats. Hvis du derimod tænker, at dine resultater hænger sammen med, hvor godt du har forberedt dig, hvordan du har trænet, hvordan du har spist og sovet, og hvor fokuseret, du har været undervejs, så vil du vide mere om, hvordan du kan forbedre dig næste gang. Det giver øget motivation og kvalitet i træningen.
Det samme gør sig gældende, når du vinder. Hvis du blot er glad og tilfreds, og glemmer at forholde sig til selve præstationen, får du ikke undersøgt, hvad det helt præcist var, der gik så godt, og dermed mister du muligheden for at arbejde målrettet på at genskabe præstationen.

Jeg skal ikke kunne afvise, at en præstation ind imellem kan afhænge af held. Men hvis du tænker, at den skyldes held, kan du ikke tage ansvar for din egen videre udvikling.

Stor grad af kvalitet i træningen afhænger af, at du ved nøjagtig, hvad du er god til og hvor du skal blive bedre. Når du dyrker din idræt, skal formålet med det enkelte træningspas være tydeligt for dig. Én af vejene til at nå dette, er at slette ordet held fra ordbogen, lave en ordentlig analyse af dine præstationer og på baggrund heraf lave målsætninger for den videre træning.

Locked